Jste zde

Potřebuji vyřídit

Majetek
Situace Příloha Formulář
Byty- pronájem PDF icon byty-2019.pdf
Číslo popisné nebo evidenční - přidělení PDF icon cislo_popisne_-_hoklova_1.pdf
Hrobové místo - pronájem PDF icon hrobove_misto_-_pronajem-_habartova_1.pdf
Nebytové prostory - pronájem PDF icon nebytove_prostory-pronajem-habartova_1.pdf
Nemovitost - prodej PDF icon nemovitost-prodej_-_hoklova_1.pdf
Pozemek - pronájem PDF icon pozemek-najem.pdf
Veřejné prostranství- zvláštní uživání PDF icon verejneprostranstvi-poplatek-2016.pdf
Ztráty a nálezy PDF icon ztraty_a_nalezy-hoskova1.pdf
Finance
Situace Příloha Formulář
Dar - klientovi Pasivního bytového domu pro seniory PDF icon dar_pbds-kovarova1.pdf
Fakturace - vystavení faktury PDF icon fakturace-vranova_1.pdf
Pokladna - výplata nebo příjem pokladní hotovosti PDF icon pokladna_-_vranova_1.pdf
Veřejná finanční podpora z rozpočtu města - podání žádosti Soubor žádost
Ostatní
Situace Příloha Formulář
Dřeviny - povolení k jejich kácení PDF icon povolenikekacenistromumimoles-2014.pdf
Internetové stránky města - příspěvky PDF icon web-vkladani-ventrubova_1.pdf
Komunikace - napojení na místní komunikaci PDF icon příloha
Komunikace - povolení zvláštního uživání PDF icon zvlastni_uziti_komunikace-habartova_1.pdf
Podatelna-přijetí podání PDF icon podatelna-ventrubova-korektura_1.pdf
Povolení umístění herního prostoru PDF icon povolenikumistenihernihoprostoru.pdf, Soubor zadostoumistenihernycikasina.docx, PDF icon obecnezavaznavyhlaska.pdf
Rada města - podání návrhu k projednání PDF icon rmm-podani-hoskova_1.pdf
Rozhlas - hlášení v místním rozhlasu PDF icon hlaseni_v_mistnim_rozhlase-hoskova1.pdf
Spis - nahlížení do něj PDF icon nahlizeni_do_spisu-hoskova_1.pdf
Stavební řízení - souhlas města PDF icon stavebni_rizeni_-_souhlas_obce_hoklova1.pdf
Stavební záměr - stanovisko města PDF icon stavebni_zamer-stanovisko_obce.pdf
Územní plán - návrh na pořízení/změnu PDF icon up-porizenizmena-hoklova1.pdf
Volby - vydání voličského průkazu a zapsání do seznamu voličů PDF icon volby.pdf
Zastupitelstvo města - podání návrhu k projednání PDF icon zmm-podani-hoskova1.pdf
Zpravodaj - podání příspěvku do měsíčníku PDF icon zpravodaj-prispevek-ventrubova_1.pdf
Matrika a EO (OP, ŘP, CP se v Modřicích nevyhotovují, tuto službu poskytuje MÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno)
Situace Příloha Formulář
Jméno - volba druhého PDF icon jmeno-volbadruhehojmenafinal.pdf
Jméno - změna PDF icon jmenoaprijmeni-zmena3.pdf
Listiny - ověření (vidimace) PDF icon listina-overenitzv.vidimaceuprava.pdf
Matriční doklady - vydání druhopisu PDF icon vydanidruhopisumatr.dokladu.pdf
Matriční doklady - vydání občanovi ČR při události v cizině PDF icon vydanimatr.dokladuobcasnumcrnaroz.zemr.neboprovdanychvcizine.pdf
Narození - vydání rodného listu PDF icon narozeni-vydanirodneholistu3.pdf
Podpisy - ověření (legalizace) PDF icon podpis-overeni-uprava.pdf
Poskytnutí údajů z AISEO PDF icon poskytnutiudajuzaiseo.pdf
Příjmení - návrácení k předchozímu po rozvodu PDF icon prijmeni-navracenikdrivejsimuprijmeniporozvodu3.pdf
Sňatek - uzavření církevního sňatku PDF icon uzavrenicirkevnihosnatku3.pdf
Sňatek - uzavření civilního sňatku PDF icon uzavrenimanzelstvi.pdf
Sňatek - uzavření sňatku v cizině PDF icon uzavrenimanzelstvivcizine.pdf
Souhlas s poskytnutím os. údajů
Trvalý pobyt - přihlášení se PDF icon Přihlášení k trvalému pobytu, PDF icon Upozornění pro občany hlášené k trvalému pobytu na radnici
Trvalý pobyt - zrušení údaje o místu pobytu PDF icon rusenitrvalehopobytu.pdf
Úmrtí - vydání úmrtního listu PDF icon vydaniumrtniholistu.pdf