Jste zde

Vedení města

Zastupitelstvem volené a pověřené orgány:

Rada města     
        uvolněný starosta - Mgr. Ing. Libor Procházka, MBAlibor.prochazka@mesto-modrice.cz, 537 001 012, 603 328 926
        u
volněný místostarosta - Ing. Antonín Mazálek, Ph.D., antonin.mazalek@mesto-modrice.cz537 001 013, 771 278 666 
        neuvolněný místostarosta - Ing. Tomáš Brabec, tomas.brabec@mesto-modrice.cz, 537 001 014, 778 418 444
       
I. radní - Ing. Erik Mikuš EUR ING
        II. radní- Ing. Jan Skalník 
Ostatní  
        
předseda kontrolního výboru - Ing. Josef Šiška
        předseda finančního výboru - Ing. Jan Skalník
        oddávající města - Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, Ing. Antonín Mazálek, Ph.D., Ing. Tomáš Brabec, Ing. Erik Mikuš EUR ING
        člen dozorčí rady Euroregionu Pomoraví - Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
        členka představenstva Vírského oblastního vodovodu - IngHana Chybíková
        člen správní rady Cyklostezky Brno-Vídeň - Roman Kraut
        člen rady DSO Šlapanicko - Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
        hlavní koordinátor pro jednání o protipovod. opatřeních a záplavovém území města - Ing. Tomáš Brabec
        určený zastupitel pro zpracování změn č. 1a, 1b ÚP Modřice - Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.
        starosta Honebního společenstva Modřice a Modřice I Brno-jih - Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
       
 členové Školské rady - Ing. Tomáš Hejtmánek, Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. 

Přehled zastoupení v zastupitelstvem volených orgánech.

Přehled zastoupení v zastupitelstvem volených orgánech.

Přehled zastoupení v zastupitelstvem volených orgánech.