Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Profi tisk group s.r.o. Kyselovská 559/125, Olomouc ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1188/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
1 100 000 Kč (Cena bez DPH)/ 1.1.2020-31.12.2021

Nákup žacího traktoru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / GARDEN studio, s.r.o., U zoologické zahrady 2, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 128/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
399 000 Kč (Cena bez DPH)/ 04/2020

Kupní smlouva č. 1201/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 788/1a, Hustopeče ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1201/2019
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
798 348 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.12.2019

Objednávka č. 122/2019 na připojení na pult centralizované ochrany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Syner, s.r.o., Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 122/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
110 414 Kč (Cena bez DPH)/ dp 31.12.2019

Objednání vánoční výzdoby ve městě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Elektroinstalace Pavel Procházka, Babice 113, 664 84 Zastávka ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 114/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
116 247 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Objednávka č. 112/2019 na projekční práce pro realizaci víceprací ve sportovní hale

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ateliér bod architekti, s.r.o., Osadní 799, Praha 7 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 112/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
119 200 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Objednávka č. 107/2019 výměna vodoměrů v PBDS

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Alexa, Karasova 453, 666 01 Tišnov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 107/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ do 08.11.2019

Objednávka č. 108/2019 LED Obrazovky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATLAS Servis CZ, s.r.o., Opavská 492, Velká Polom ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 108/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
405 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 15.12.2019

Objednávka č. 106/2019 konferenčních stolů a židlí

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Essence s.r.o., Radek Petrášek, Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 106/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
292 880 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.1.2020

Smlouva o dílo na dodávku stavby "Multifunkční hřiště s ledovou plochou"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BaP holding a.s. Brno, Purkyňova 35b, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 1184/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
4 302 426 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Luděk Vondra, Krasoá 32, 679 06 Jedovnice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1083/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
1 981 528 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.12.2019

Objednávka reklamních předmětů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Poring s.r.o., Hoštická 4, 642 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 101/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
159 170 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Objednávka nátěru na sportovním hřišti

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / David Goiš, Staňkova 29, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 94/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
145 000 Kč (Cena bez DPH)/ listopad 2019

Objednávka projektové dokumentace Revitalizace veřejného prostranství HUKO

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Partero s.r.o., Elgartova 11, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 96/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
168 958 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka výsadby zeleně

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Zahradnictví Lukáškovi, Trnové pole 15, 671 78 Jiřice u Miroslavi ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 82/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
122 060 Kč (Cena bez DPH)/ říjen-listopade 2019

Objednávka provedení podkladních vrstev pro štěrkové záhony

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BKServ, s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 81/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
237 218 Kč (Cena bez DPH)/ říjen 2019

Objednávka opravy chodníku ul. Sokolská

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BK serv s,r.o., NOvé sady 988/2, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 84/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
193 649 Kč (Cena bez DPH)/ 10-11/2019

Objednávka úklidových prostředků

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / S+S Machinery CZ s.r.o., Vídeňská 124a, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 79/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
131 037 Kč (Cena bez DPH)/ 12/2019

Objednávka dodávky a montáže přívodu elektro NN a vodovodu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Syner, s.r.o., Dr. Milady Horáková 580/7, 460 01 Liberec ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 74/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
479 712 Kč (Cena bez DPH)/ 11/2019

Objednávka projektové dokumentace na parkovací stání ul. Poděbradova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace s.r.o., Božětěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 73/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
245 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2019-2020

Smlouva o dílo 1027/2019 "Obnova provrchu víceúčelového hřiště při ZŠ Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 1027/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
687 108 Kč (Cena bez DPH)/ září - říjen 2019

Kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / GORDIC spol. s.r.o., Erbenova 4, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1135/2019
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
992 500 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o projektové přípravě III/15278 Modřice, ul. Masarykova - DUR,IČ

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1130/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
193 700 Kč (Cena bez DPH)

Dodávka stavby "Souvislá údržba chodníku na ul. Brněnská"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BK serv s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1149/2
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
5 422 348 Kč (Cena s DPH)/ 2019-2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jihomoravský kraj,Žerotínovo nám. 449/3, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1103/2019
Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva
Cena: 
300 000 Kč (Cena bez DPH)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti TDI na stavbě víceúčelové sportovní haly

Smluvní strany: Město Modřice (00282103)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1129/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
386 500 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.12.2019

Smlouva o dílo Stavební úpravy - půdní vestavba objektu Radnice nám. Svobody 93, Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / MK izolstav, s.r.o., Crhov 65, 679 74 Crhov ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1126/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
3 295 146 Kč (Cena s DPH)/ 15.7

Kupní smlouva č. 1104/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / MOTO-TRUCK CZ, s.r.o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1104/2019
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
1 417 500 Kč (Cena s DPH)/ do 20.10.2019

Objednávka PD na akci "Propojení chodníku kolem náhonu-vybudování chodníku pro pěší a parkovací stání Chrlická"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace s.r.o., Božetěchova 133, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 50/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
134 310 Kč (Cena s DPH)/ 2019

Smlouva o dílo č. 1107/2019 Prodloužení chodníku na ul. Nádražní

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TOPSTAV, s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1107/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
396 597 Kč (Cena bez DPH)/ do 15.10.2019

Stránky