Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní Směrnici č.1/2021, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou od 01.03.2021 je evidence smluv/objednávek a skutečně uhrazená cena v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vedena, na profilu zadavatele města Modřice https://www.profilzadavatele-vz.cz