Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Objednávka virtuálního serveru SQL

Smluvní strany: Město Modřice (00282103)
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 87/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
190 935 Kč (Cena s DPH)/ srpen 2020

Objednávka výměny koberců

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Koberce Boskovice s.r.o., Legionářská 2178/2b, Boskovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č.76/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
127 293 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o dílo "Parkovací stání a úprava chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Karel Bartušek, Husova 966/18, 664 51 Šlapanice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 106/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
502 983 Kč (Cena s DPH)/ červenec 2020

Oprava madel dřevěného zábradlí kolem jezírka v PBDS

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Střechy - 1. slezská s.r.o., Předlácká 920/24c, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 64/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
129 829 Kč (Cena s DPH)/ duben-květen 2020

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SUEZ CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 102/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
0 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o dílo "Rekonstrukce komunikace u fotbalového hřiště v Modřicích"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ŠEVČÍK GROUP, s.r.o., Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 92/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
1 698 770 Kč (Cena bez DPH)/ 30.03.2020-31.05.2020

Truhlářské práce pro areál Městské sportovní haly

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Truhlářství Pavel Vitula, Krakovská 759, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objedávka č. 56/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
265 000 Kč (Cena s DPH)/ květen 2020

Kontejnerová doprava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jan Karpíšek - autodoprava, Zámecká 5, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka C-8/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
200 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2020

Objednání poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch - I. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 55/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
78 130 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Oprava hřbitovní venkovní zdi

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TRESTAV s.r.o., Komenského 586, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 37/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
494 800 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.04.2020

Celoroční objednávka na úklid komunikací a parkovišť

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol. s.r.o., Kaštanová 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka C-7-2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 2020

Objednávka opravy části chodníku na ulici Benešova před ZŠ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ševčák Group, s.r.o., Jilemnického 1242/10, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 45/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
124 950 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Objednání dlážděné plochy u opěrné stěny antukových kurtů u Městské haly Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ševčík Group, s.r.o., Jilemnického 1242/10, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 44/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 000 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Vybavení kanceláří na Městském úřadě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Vitula, Truhlářství, Krakovská 759, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 25/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 470 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Objednávka vyhotovení projektové dokumentace na souvislou údržbu chodníku ul. Benešova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace, s.r.o., Božětěchova 133, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 12/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
130 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.06.2020

Celoroční objednávka údržby veřejného osvětlení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Procházka, Výhon 113, Babice u Rosice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. C-4/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
300 000 Kč (Cena s DPH)/ 2020

Celoroční objednávka údržby vodní nádrže na ul. Masarykova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ivan Doleček, Hřbitovní 299, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objejdnávka č. C-2/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
158 729 Kč (Cena bez DPH)/ 2020

Objednávka klimatizace do sálu ZUŠ

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / JM Klima, s.r.o., Tyršova 258, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 8/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
102 933 Kč (Cena bez DPH)/ 17.2.-18.2.2020

Objednávka výměny rozvodů vody BD Sadová

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský montáže s.r.o., Brněnská 292, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
objednávka č. 6/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
275 709 Kč (Cena s DPH)/ do 31.05.2020

Objednávka kuchyňské linky do sklepního prostoru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / VL ATELIER, Vladimíra Litworová, Sadová 498/1, 664 41 Troubsko ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 9/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
316 200 Kč (Cena bez DPH)/ březen 2020

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Profi tisk group s.r.o. Kyselovská 559/125, Olomouc ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1188/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
1 100 000 Kč (Cena bez DPH)/ 1.1.2020-31.12.2021

Nákup žacího traktoru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / GARDEN studio, s.r.o., U zoologické zahrady 2, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 128/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
399 000 Kč (Cena bez DPH)/ 04/2020

Kupní smlouva č. 1201/2019

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / PROGASTRO GTE s.r.o., Javorová 788/1a, Hustopeče ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 1201/2019
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Cena: 
798 348 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.12.2019

Objednávka č. 122/2019 na připojení na pult centralizované ochrany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Syner, s.r.o., Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 122/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
110 414 Kč (Cena bez DPH)/ dp 31.12.2019

Objednání vánoční výzdoby ve městě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Elektroinstalace Pavel Procházka, Babice 113, 664 84 Zastávka ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 114/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
116 247 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Objednávka č. 112/2019 na projekční práce pro realizaci víceprací ve sportovní hale

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ateliér bod architekti, s.r.o., Osadní 799, Praha 7 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 112/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
119 200 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Objednávka č. 107/2019 výměna vodoměrů v PBDS

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Alexa, Karasova 453, 666 01 Tišnov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 107/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ do 08.11.2019

Objednávka č. 108/2019 LED Obrazovky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ATLAS Servis CZ, s.r.o., Opavská 492, Velká Polom ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 108/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
405 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 15.12.2019

Objednávka č. 106/2019 konferenčních stolů a židlí

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Essence s.r.o., Radek Petrášek, Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 106/2019
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
292 880 Kč (Cena bez DPH)/ do 31.1.2020

Smlouva o dílo na dodávku stavby "Multifunkční hřiště s ledovou plochou"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / BaP holding a.s. Brno, Purkyňova 35b, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 1184/2019
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
4 302 426 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.11.2019

Stránky