Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Smlouva o dílo "Výstavba nové požární zbrojnice Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pozimos, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 204/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
14 973 367 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / společnost "schwerpunkt architekti", Ing. arch Filip Herman, Křižíkova 75/56, 186 00 Praha ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 2021/0002
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
5 323 999 Kč (Cena s DPH)/ 2021-2027

Objednávka webového portálu pro občany

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / OMEGA24 s.r.o., Nádražní 540, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 131/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
131 091 Kč (Cena s DPH)

Objednávka opravy chodníku v areálu Hybešova 596

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / agriKomp Bohemia, s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 129/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
142 257 Kč (Cena s DPH)/ prosinec 2020

Oprava havárie propadu vozovky na ul. U Hřiště v Modřicích

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 229 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 124/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
288 177 Kč (Cena s DPH)/ listopad 2020

Objednávka výtluků vozovky na ul. Tyršova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Záhumení 28, 664 31 Lelekovice 229 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 116/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
142 913 Kč (Cena s DPH)/ říjen 2020

Výměna kanalizačních revizních šachet ve spodní části nám. Svobody

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Moravská fekální a kanální,s.r.o., Brněnská 991, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 113/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
216 830 Kč (Cena s DPH)/ listopad 2020

Objednávka projektové dokumentace pro akci "Úprava chodníků ul. Benešova II."

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Eurotrace, s.r.o., Božetěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 108/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
148 780 Kč (Cena s DPH)/ únor 2021

Objednávka projektové dokumentace pro akci "Úprava přechodu pro pěší ul. Masarykova" vč. inženýrské činnosti a rozpočtu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Eurotrace, s.r.o., Božetěchova 133, 612 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 109/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
129 470 Kč (Cena s DPH)/ únor 2021

Výměna telefonní ústředny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / OMEGA24 s.r.o., Nádražní 540, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 105/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
186 938 Kč (Cena s DPH)

Objednávka nátěrů dřevěných prvků v Pasivním bytovém domě pro seniory

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Falton, spol.s.r.o., Langrova 43, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 102/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
329 949 Kč (Cena s DPH)/ říjen 2020

Smlouva o dílo č. 144/2020 Prodloužení vodovodního řádu a přípojka vody pro Sběrový dvůr Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s.r.o., Zahumení 299/28, 684 01 Slavkov u Brna ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva o dílo č. 144/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
496 055 Kč (Cena bez DPH)/ srpen 2020

Objednávka opravy křižovatky související s podjezdem pod I/52

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 98/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
483 279 Kč (Cena s DPH)/ srpen,září 2020

Smlouva o dílo č. 142/2020 Sklad posypového materiálu a techniky

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / agrikomp Bohemia, Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 142/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
4 651 439 Kč (Cena bez DPH)/ 2020

Objednávka virtuálního serveru SQL

Smluvní strany: Město Modřice (00282103)
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 87/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
190 935 Kč (Cena s DPH)/ srpen 2020

Objednávka výměny koberců

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Koberce Boskovice s.r.o., Legionářská 2178/2b, Boskovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č.76/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
127 293 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o dílo "Parkovací stání a úprava chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Karel Bartušek, Husova 966/18, 664 51 Šlapanice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 106/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
502 983 Kč (Cena s DPH)/ červenec 2020

Oprava madel dřevěného zábradlí kolem jezírka v PBDS

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Střechy - 1. slezská s.r.o., Předlácká 920/24c, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 64/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
129 829 Kč (Cena s DPH)/ duben-květen 2020

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu odpadu a o provozu sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / SUEZ CZ, a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva . 102/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
0 Kč (Cena bez DPH)

Smlouva o dílo "Rekonstrukce komunikace u fotbalového hřiště v Modřicích"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ŠEVČÍK GROUP, s.r.o., Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 92/2020
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
1 698 770 Kč (Cena bez DPH)/ 30.03.2020-31.05.2020

Truhlářské práce pro areál Městské sportovní haly

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Truhlářství Pavel Vitula, Krakovská 759, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objedávka č. 56/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
265 000 Kč (Cena s DPH)/ květen 2020

Kontejnerová doprava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jan Karpíšek - autodoprava, Zámecká 5, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka C-8/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
200 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2020

Objednání poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch - I. posek

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dvořáček Martin, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 55/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
78 130 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Oprava hřbitovní venkovní zdi

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TRESTAV s.r.o., Komenského 586, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 37/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
494 800 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.04.2020

Celoroční objednávka na úklid komunikací a parkovišť

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol. s.r.o., Kaštanová 637/141e, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka C-7-2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
350 000 Kč (Cena s DPH)/ 2020

Objednávka opravy části chodníku na ulici Benešova před ZŠ Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ševčák Group, s.r.o., Jilemnického 1242/10, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 45/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
124 950 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Objednání dlážděné plochy u opěrné stěny antukových kurtů u Městské haly Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ševčík Group, s.r.o., Jilemnického 1242/10, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 44/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 000 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Vybavení kanceláří na Městském úřadě Modřice

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Vitula, Truhlářství, Krakovská 759, 664 42 Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 25/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 470 Kč (Cena bez DPH)/ duben 2020

Objednávka vyhotovení projektové dokumentace na souvislou údržbu chodníku ul. Benešova

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / EUROtrace, s.r.o., Božětěchova 133, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 12/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
130 000 Kč (Cena bez DPH)/ do 30.06.2020

Celoroční objednávka údržby veřejného osvětlení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Pavel Procházka, Výhon 113, Babice u Rosice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. C-4/2020
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
300 000 Kč (Cena s DPH)/ 2020

Stránky