Jste zde

Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - www.mesto-modrice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Některé fotografie a videa neobsahují alternativní textový popis a titulky. Uvedení do souladu by bylo pro provozovatele finančně náročné a není řešeno.

Na webu se vyskytují dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory je třeba zobrazit a editovat v některém z běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Informace mohou být nabízeny také v podobě dokumentů formátu PDF. Většinu dokumentů v tomto formátu je možné zobrazit v běžných prohlížečích. Pro zobrazení PDF dokumentů je možné použít prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Odkazy na stránkách se mohou odkazovat na jiné webové stránky a informační systémy a může dojít k tomu, že část obsahu, získaná z těchto externích zdrojů, není plně přístupná. Snažíme se funkčnost externích odkazů ověřovat a opravovat chybné odkazy.

Pro plnou funkčnost stránek a uživatelskou pohodlnost je třeba mít v prohlížeči zapnutý javascript. (video, zvětšování fotek ve fotogaleriích, mobilní menu, apod.).

Pracujeme na vylepšení orientace na stránkách pomocí hlasové čtečky a ovládání webu pomocí klávesových zkratek.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 7. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností RedWeb s. r. o.).

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:
Redweb s.r.o
Kozí 8, 602 00 Brno
jcerveny@redweb.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz