Jste zde

GDPR

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) město zřídilo funkci pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“), kterou na základě smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko pro město vykonává:

Jméno pověřence:

Mgr. Miroslava Poštolková

Kontaktní adresa:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČ: 04379322

Telefon:

533 304 213, 774 149 350

E-mail:

 info@dsoslapanicko.cz

 

V souvislosti s GDPR město dále přijalo tato opatření: