Jste zde

Městská knihovna

Adresa: 
664 42 Modřice, náměstí Svobody 93
Telefon: 
537 001 028

Vedoucí knihovny:
Mgr. Renata Pilátová

Pracovník knihovny:
Mgr. Eva Strnadová 

Městská knihovna v Modřicích je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany a poskytování odborných knihovnických služeb pro knihovny regionu. Evidenční číslo knihovny 2518/2002.

web pro děti - www.knihovnamodrice.webk.cz

Informace o novinkách v Městské knihovně i o pořádaných akcích jsou pravidelně měsíčně zveřejňovány v samostatné rubrice ve Zpravodaji: https://www.mesto-modrice.cz/urad/zpravodaj.