Jste zde

Vodní nádrž Masarykova

Územní studie byla vložena do evidence územní plánovací činnosti dne 02.10.2018