Jste zde

Rekonstrukce ulice Masarykova

Na této stránce bude město průběžně informovat o přípravě a průběhu této akce.

Na jaře letošního roku započne rekonstrukce ulice Masarykova. Jejím obsahem bude rekonstrukce kanalizace, vodovodu, povrchu silnice, úprava/dobudování chodníků, sjezdů a parkovacích stání, položení infrastruktury pro optické kabely a rekonstrukce plynovodu. Bude se na ní podílet několik subjektů: město Modřice je investorem kanalizace a prostranství kolem komunikace (chodníky, parkovací stání, sjezdy), Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. budou řešit vodovodní síť, rekonstrukci silnice zabezpečí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, pokládku infrastruktury pro optické kabely firma T-Mobile a rekonstrukci plynovodu firma GasNet, s.r.o.

Stavba bude rozdělena na dva velké úseky.
První úsek  - od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Žižkova, kde se v celé délce obnoví hlavní kanalizační stoka (včetně přípojek), vodovodní řad (včetně přípojek), komunikace a okolní plochy, připraví se prostor pro optické kabely a v úseku od ulice Polní po hranici katastru se také zrekonstruuje plynovod. Práce zde bude zahájena současně se stavbou druhého úseku, ale vzhledem ke složitosti se předpokládá dokončení na konci roku 2025.

Druhý úsek - od náměstí Svobody (u křižovatky s ulicí náměstí Míru) končí u ulice Husova. Zde rekonstruujeme krátký úsek kanalizační stoky před domem s podloubím č.p. 171 a vybudujeme novou kapacitní přípojku pro napojení budoucího objektu muzea. Dále se uskuteční rekonstrukce vodovodu od křižovatky s ulicí Benešova v celé délce úseku, a to včetně vodovodních přípojek. Vše zakončí realizace nových komunikací a přilehlých ploch včetně pokládky infrastruktury pro optické kabely. Byli bychom rádi, kdyby se rekonstrukce tohoto úseku stihla do konce roku 2024, ale vše záleží to na řadě věcí.

Vlastní stavbu kanalizace a vodovodu chceme z praktických důvodů realizovat po krátkých úsecích (cca 30 – 100 m), povrch komunikace se bude pokládat pak až v celé délce úseku.