Jste zde

přestavba ul. Komenského x Husova

Územní studie "Přestavba ul. Komenského x Husova" byla vložena do evidence územně plánovacích činnosti dne 16.05.2019