Jste zde

Městské Muzeum

Adresa: 
664 42 Modřice, Komenského 397
Telefon: 
547 216 124, 732 706 753

Městské Muzeum bylo zřízeno rozhodnutím Zastupitelstva města Modřice dne 10. března 2008 - zřizovací listina.

Vedoucí muzea:
Mgr. Petr Fiala

Předseda muzejního spolku:
PhDr. Rudolf Procházka, tel. 777 239 051
 

Krátce o muzeu

Správcem muzea je historik Mgr. Petr Fiala, narozený 28. září 1958 v Uherském Hradišti; ženatý s dvěma závazky.

Ošetřuje dosavadní modřické sbírky; doplňuje informace o sbírkových předmětech již v muzeu uložených (ve specializované muzejní databázi DEMUS); získává do muzea další dokumenty o minulosti a přítomnosti Modřic (například předměty z "domácností našich babiček", staré nářadí a výrobní nástroje, fotografie, mapy, zbytky archivů i soukromé korespondence).

Získané informace zpřístupňuje veřejnosti několika způsoby.

Nejvíce jsou vidět pravidelné výstavy v síni s historickým stropem na Komenského ulici. Dále pořádá návštěvy muzea - přednášky pro školy; píše články, popřípadě rozsáhlejší texty o dějinách Modřic.

Součástí sbírek je i poměrně rozsáhlá, hlavně historicky zaměřená knihovna.

Veřejnost má do muzea neomezený přístup vždy v pondělí od 10.00 až do 18.00; nebo se zájemci-badatelé mohou s panem Fialou domluvit na jinou dobu, nejlépe na osobní elektronické adrese petr.fiala@email.cz