Jste zde

Dům s podloubím na náměstí Svobody

Dům s podloubím na náměstí Svobody č. p. 171 je památkově chráněným historickým objektem. Město jej zakoupilo s cílem opravit jej a přemístit sem muzeum z ulice Komenského.

Na rekonstrukci objektu byla vypsána architektonická soutěž, která proběhla 13. 11. 2019 až 14. 2. 2020. V ní osmičlenná porota, která sestávala z pěti architektů a tří zástupců města, vybírala z 19 podaných návrhů.
Cílem soutěže bylo najít pro Modřice partnera pro vytvoření nového společenského a kulturního centra města v kontextu jeho historické zástavby.

Vítězný návrh splňoval nejlépe zadání, které požadovalo navrhnout plán rekonstrukce a úprav objektu tak, aby především sloužil jako městské muzeum, knihovna, infocentrum, případně galerie, kavárna, klubovny a veřejně přístupný dvůr s možností využití na koncerty a vystoupení.

Muzeum má hostit stálou expozici o historii obce i příležitostné krátkodobé výstavy. Předmětem soutěže byla rovněž úvaha o fungování interiéru a výstavního provozu. 

Vizualizace dvora rekonstruovaného objektu. V průčelí a vpravo je vidět objekt nové knihovny:

Dvůr objektu po rekonstrukci - vizualizace

Soutěžní podmínky

Dispoziční uspořádání vítězného návrhu

Dispoziční uspořádání a vizualizace 1

Dispoziční uspořádání a vizualizace 2

Nyní probíhá tzv. 0. etapa prací - sanace a statické zajištění objektu. Ta by měla skončit v červenci r. 2024. Následovat bude technologická pauza - vysušení a práce by měly opět pokračovat na jaře r. 2025.
V současné době probíhá žádost o stavební povolení celého objektu.