Jste zde

Audit Family Friendly Community

Průběh 1. workshopu auditu familyfriendlycommunity

Ve středu 27. dubna se v zasedací místnosti Městského úřadu Modřice uskutečnil 1. workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo průběžně 26 účastnic/účastníků. Na tomto hodnotícím workshopu měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu v naší obci a to napříč všemi generacemi.

Bližší informace o auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané,

Rada města Modřice schválila na svém 56. jednání konaném dne 14.12.2021 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena s Jihomoravským krajem, který je národním realizátorem a nositelem licence auditu. Audit familyfriendlycommunity byl vyvinut v Rakousku. V překladu znamená „audit obec přátelská rodině“. 

Město Modřice se zapojilo do auditu familyfrendlycommunity  „Obec přátelská k rodině“

Rada města Modřice schválila na svém 56. jednání konaném dne 14.12.2021 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena s Jihomoravským krajem, který je národním realizátorem a nositelem licence auditu. Audit familyfriendlycommunity byl vyvinut v Rakousku. V překladu znamená „audit obec přátelská rodině“. 

 

Jedná se o pilotní projekt Jihomoravského kraje, který má za cíl zlepšit prorodinné klima v městech a obcích a podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.