Jste zde

Matrika a EO (OP, ŘP, CP se v Modřicích nevyhotovují, tuto službu poskytuje MÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno)

Situace Příloha Formulář
Jméno - volba druhého PDF icon jmeno-volbadruhehojmenafinal.pdf
Jméno - změna PDF icon jmenoaprijmeni-zmena3.pdf
Listiny - ověření (vidimace) PDF icon listina-overenitzv.vidimaceuprava.pdf
Matriční doklady - vydání druhopisu PDF icon vydanidruhopisumatr.dokladu.pdf
Matriční doklady - vydání občanovi ČR při události v cizině PDF icon vydanimatr.dokladuobcasnumcrnaroz.zemr.neboprovdanychvcizine.pdf
Narození - vydání rodného listu PDF icon narozeni-vydanirodneholistu3.pdf
Podpisy - ověření (legalizace) PDF icon podpis-overeni-uprava.pdf
Poskytnutí údajů z AISEO PDF icon poskytnutiudajuzaiseo.pdf
Příjmení - návrácení k předchozímu po rozvodu PDF icon prijmeni-navracenikdrivejsimuprijmeniporozvodu3.pdf
Sňatek - uzavření církevního sňatku PDF icon uzavrenicirkevnihosnatku3.pdf
Sňatek - uzavření civilního sňatku PDF icon uzavrenimanzelstvi.pdf
Sňatek - uzavření sňatku v cizině PDF icon uzavrenimanzelstvivcizine.pdf
Souhlas s poskytnutím os. údajů
Trvalý pobyt - přihlášení se PDF icon Přihlášení k trvalému pobytu, PDF icon Upozornění pro občany hlášené k trvalému pobytu na radnici
Trvalý pobyt - zrušení údaje o místu pobytu PDF icon rusenitrvalehopobytu.pdf
Úmrtí - vydání úmrtního listu PDF icon vydaniumrtniholistu.pdf