Jste zde

Matrika a EO (OP, ŘP, CP se v Modřicích nevyhotovují, tuto službu poskytuje MÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno)

Situace Příloha Formulář
Jméno - volba druhého PDF icon jméno - volba druhého jména
Jméno - změna PDF icon informace ke změně jména a příjmení
Listiny - ověření (vidimace) PDF icon ověření listiny - vidimace
Matriční doklady - vydání druhopisu PDF icon informace k vydání druhopisu matričního dokladu
Matriční doklady - vydání občanovi ČR při události v cizině PDF icon vydání matričních dokladů občanům narozených, provdaných nebo pozůstalým po zemřelých v cizině
Narození - vydání rodného listu PDF icon narození - vydání rodného listu
Podpisy - ověření (legalizace) PDF icon podpis - ověření
Poskytnutí údajů z AISEO PDF icon poskytnutiudajuzaiseo.pdf
Příjmení - návrácení k předchozímu po rozvodu PDF icon prijmeni-navracenikdrivejsimuprijmeniporozvodu3.pdf
Sňatek - uzavření církevního sňatku PDF icon informace k uzavření církevního sňatku
Sňatek - uzavření civilního sňatku PDF icon uzavření manželství, PDF icon informace k uzavření manželství
Sňatek - uzavření sňatku v cizině PDF icon uzavrenimanzelstvivcizine.pdf
Souhlas s poskytnutím os. údajů
Trvalý pobyt - přihlášení se PDF icon Přihlášení k trvalému pobytu, PDF icon Upozornění pro občany hlášené k trvalému pobytu na radnici
Trvalý pobyt - zrušení údaje o místu pobytu PDF icon informace k rušení trvalého pobytu
Úmrtí - vydání úmrtního listu PDF icon vydaniumrtniholistu.pdf