Jste zde

Poplatky

Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice dle interní směrnice č. 5/2021 (účinnost od 1.7.2021).

Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice OTEVŘÍT.

Ceník pronájmů sportovních prostor dle interní směrnice č. 6/2020 (účinnost od 15.12.2020).

Ceník pronájmů sportovišť OTEVŘÍT.

Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice dle interní směrnice č. 5/2020 (účinnost od 1.1.2021 do 30.6.2021).

Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice OTEVŘÍT.

Ceník služeb poskytovaných městem Modřice dle interní směrnice č. 2/2019 (účinnost od 01.05.2019).

Ceník služeb OTEVŘÍT.

Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor města Modřice dle interní směrnice č. 1/2019 (účinnost od 01.05.2019).

Ceník pronájmu OTEVŘÍT.

Místní poplatky

Ceník poplatků OTEVŘÍT + PŘÍLOHA (vymezená veřejná prostranství).

Poplatek za psa

Poplatek za jednoho psa činí:    v rodinném domě 100,-Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč/rok 
                                                      v bytovém domě 500,-Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 750,-Kč/rok

Poplatník starší 65 let přihlášen : v rodinném domě 50,- Kč/rok, za druhého psa a každého dalšího 75,-Kč/rok 
                                                      v bytovém domě 200,-Kč/rok, za druhého psa a každého dalšího psa 300,-Kč/rok

Poplatník, který je poživatelem invadidního nebo starobního důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů:
                                                      v rodinném domě 50,- Kč/rok, za druhého psa a každého dalšího 75,-Kč/rok 
                                                      v bytovém domě 200,-Kč/rok, za druhého psa a každého dalšího psa 300,-Kč/rok

                                                       
V Modřicích jsou rozmístěny koše na psí exkrementy. Plán lokalit v nichž se nacházejí naleznete zde.   

Poplatek za svoz komunálního a bioodpadu

Poplatky za svoz komunální a bioodpadu jsou v Modřicích zrušeny. Svoz je pro občany Modřic prováděn zdarma.