Jste zde

Informace

Otevřené budovy v rámci oslav 30 let města Modřice

 

radnice: 10.00 - 12.00

výstava fotografií - velká zasedací místnost a obřadní síň na radnici: 10.00 - 18.00

myslivecké trofeje + sklep pod radnicí, vchod na dvoře: 10.00 - 18.00

knihovna: 9.00 - 18.00

klubovna Brabrouků nad knihovnou: 10.00 - 13.00

ZŠ Komenského a ZŠ Benešova: 9.00 - 12.00

městská hala: 8.00 - 12.00

pasivní bytový dům pro seniory: 8.00 - 12.00

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021 – 2027. 

Dotazník je možné vyplnit do 21.3.2021. Přímý odkaz na vyplnění dotazníku https://forms.gle/W5c61VoRYNh3wR6h6

 Zpravodaj - OTEVŘÍT

Tento informační zpravodaj včetně seznamu veřejných služeb bude průběžně aktualizován a bude uveřejněn na webových stránkách DSO Šlapanicko https://www.dsoslapanicko.cz/inpage/informacni-zpravodaj/