Jste zde

ÚS ul. Tyršova

Na základě  prezentace  sudie návrhu řešení dopravního prostoru na ul. Tyršova v Modřicích, která se konala 30. ledna 2017 na Městském úřadu v Modřicích očekáváme Vaše podněty a stanoviska k předloženému návrhu řešení  do 15. března 2017.
V příloze nejdete kompletní dokumentaci studie  včetně tabulku záborů v excelové tabulce.

Kontaktní údaje:
Ing. Josef Šiška - josef.siska@mesto-modrice.cz
Bc. Květoslava, DiS. - kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz
 

Dne 9. března 2017 byl doplněn propočet nákladů na realizaci řešení účelové komunikace ul. Tyršova vyplývající z prezentované studie.
Vzhledem k opožděnému předložení tohoto materiálu posouváme termín Vašich podnětů a připomínek, a to do 24. března 2017
Příloha- tabulka s propočtem nákladů - stav k 14.3.2017