Jste zde

Odkazy na obecně platné zákony a vyhlášky

Oficiální texty celostátně platných zákonů a vyhlášek jsou k dispozici
   - na stránkách Ministerstva vnitra --- http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
   - případně lze do nich po dohodě nahlédnout u asistentky starosty 

http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23 - Co poskytuje Czech Point

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx - popis životních situací