Jste zde

Odpady

Sběrný dvůr Modřice bude uzavřen od 9. 8. do 13. 8. 2022 z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Město Modřice realizovalo dotační projekt jehož předmětem je vybudování systému odděleného sběru na území Modřic, Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 145 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací naleznete ZDE

Jak správně třídit odpad - https://bit.ly/3KAgPND

 

Z důvodu přetrvávajících mrazů nebylo možné zcela vyprázdnit všechny nádoby na bioodpad. Děkujeme za pochopení.

Z technických důvodů nebyl dne 4. 1. 2022 proveden svoz bioodpadu. Náhradní termín svozu bude 11. ledna 2022. Omlouváme se za komplikace. 

Čipování nádob na bio i komunální odpad, které nebyly označeny, proběhne v pátek 29.10. během celého dne. Prosíme občany, aby vystavili všechny nádoby na odpad, které používají a nechali je po celý den svozu před domem. Na nádoby viditelným způsobem napsali své číslo popisné. 

Bytovým domům budou nové nádoby na tříděný odpad rozvezeny začátkem měsíce listopadu. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost. 

ČLÁNEK - OTEVŘÍT

Informační brožura - OTEVŘÍT

Jak správně třídit odpad - OTEVŘÍT

Kalendář svozu - OTEVŘÍT

 

Stránky