Jste zde

Ostatní

Tento koncepční dokument vyhodnocuje stávající stav kanalizační sítě a zároveň navrhuje opatření pro její rozvoj a obnovu.

Územní studie "Přestavba ul. Komenského x Husova" byla vložena do evidence územně plánovacích činnosti dne 16.05.2019

Stránky