Jste zde

Ostatní

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021 – 2027. 

Dotazník je možné vyplnit do 21.3.2021. Přímý odkaz na vyplnění dotazníku https://forms.gle/W5c61VoRYNh3wR6h6

Tento koncepční dokument vyhodnocuje stávající stav kanalizační sítě a zároveň navrhuje opatření pro její rozvoj a obnovu.

Územní studie "Přestavba ul. Komenského x Husova" byla vložena do evidence územně plánovacích činnosti dne 16.05.2019

Stránky