Jste zde

Generel kanalizace

Tento koncepční dokument vyhodnocuje stávající stav kanalizační sítě a zároveň navrhuje opatření pro její rozvoj a obnovu.