Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 15. 7. 2024 / 23. 9. 2024
VV - oznámení o zahájeném společném řízení Modřice-Primál: revitalizace lokality 11. 7. 2024 / 29. 7. 2024
VV - stanovení přechodné úpravy provozu na mostu přes dálnici D2 8. 7. 2024 / 24. 7. 2024
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Modřice za rok 2023 17. 6. 2024
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2023 25. 6. 2024 / 30. 6. 2025
Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JmK v období 10/2020-06/2024 24. 6. 2024 / 25. 7. 2024
Dražební vyhláška 17. 6. 2024 / 23. 7. 2024
Dražební vyhláška 17. 6. 2024 / 23. 7. 2024
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 14. 6. 2024 / 25. 7. 2024
Pozvánka na veřejné projednání - Návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území 14. 6. 2024 / 25. 7. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 12. 6. 2024 / 14. 6. 2027
Pozvánka na 25. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko 31. 5. 2024
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 24. 4. 2024 / 25. 4. 2025
Upozornění pro žadatele o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu 22. 4. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 3. 4. 2024 / 4. 4. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 2. 4. 2024 / 3. 4. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 2. 4. 2024 / 3. 4. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 2. 4. 2024 / 3. 4. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 26. 3. 2024 / 27. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 25. 3. 2024 / 26. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 20. 3. 2024 / 21. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 19. 3. 2024 / 20. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 14. 3. 2024 / 15. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 13. 3. 2024 / 14. 3. 2027
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2024 13. 3. 2024 / 14. 3. 2027

Stránky