Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
"Brno Retail Park - Retail Boxes" záměr posuzovaný ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení 1. 12. 2020 / 2. 1. 2021
Valná hromada č. 16 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 30. 11. 2020 / 18. 12. 2020
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Modřice 27. 11. 2020 / 8. 12. 2020
Záměr převodu nemovitosti - vodovod pro veřejnou potřebu 26. 11. 2020 / 11. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023 23. 11. 2020 / 15. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Cyklistická stezka Brno-Vídeň 23. 11. 2020 / 15. 12. 2020
Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na roky 2022 a 2023 21. 11. 2020
Zveřejnění návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2021 20. 11. 2020
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice 23. 11. 2020 / 8. 12. 2020
Křižovatka K1 + K2 + K3 - úprava okružní křižovatky na silnici II/152 a rampy D2 - záměr posuzovaný ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 9. 11. 2020 / 10. 12. 2020
Veřejná vyhláška 6. 11. 2020 / 14. 12. 2020
Veřejná vyhláška 2. 11. 2020 / 3. 12. 2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 26. 10. 2020 / 31. 12. 2023
Záměr převodu nemovitosti - pozemku 1. 10. 2020 / 8. 12. 2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 29. 7. 2020 / 31. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 16. 6. 2020 / 17. 6. 2023
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Modřice za rok 2019 11. 6. 2020
Ztráty a nálezy květen 2020 25. 5. 2020 / 26. 5. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 18. 5. 2020 / 19. 5. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 20. 4. 2020 / 21. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 6. 4. 2020 / 31. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 23. 3. 2020 / 24. 3. 2023

Stránky