Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 2. 2. 2023 / 18. 2. 2023
Veřejná vyhláška: územní rozhodnutí 27. 1. 2023 / 12. 2. 2023
Veřejná vyhláška: územní rozhodnutí 27. 1. 2023 / 12. 2. 2023
Zveřejnění rozpočtových opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 26. 1. 2023
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení územního řízení 23. 1. 2023 / 8. 2. 2023
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení územního řízení 23. 1. 2023 / 8. 2. 2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 15.02.2023 16. 1. 2023 / 16. 2. 2023
Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na roky 2024 a 2025 9. 1. 2023
Zveřejnění schváleného rozpočtu města Modřice na rok 2023 9. 1. 2023
Záměr prodeje nemovitostí 4. 1. 2023 / 7. 3. 2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko 7. 12. 2022 / 15. 12. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 18. 6. 2022 / 21. 6. 2025
Záměr pronájmu nebytových prostor v BD Za Humny 15. 11. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 9. 11. 2022 / 31. 12. 2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb. 22. 9. 2022 / 31. 12. 2023
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZMM 25. 8. 2022
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 3. 7. 2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021 16. 6. 2022 / 15. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 4. 4. 2022 / 7. 4. 2025

Stránky