Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Veřejná vyhláška - Doručení písemnosti: Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 29. 9. 2022 / 15. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Doručení písemnosti: Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 27. 9. 2022 / 13. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení 27. 9. 2022 / 13. 10. 2022
Záměr pronájmu pozemku p.č. 2053/5 k.ú. Modřice 26. 9. 2022 / 19. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 23. 9. 2022 / 9. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 23. 9. 2022 / 9. 10. 2022
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb. 22. 9. 2022 / 31. 12. 2023
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 22. 9. 2022 / 8. 10. 2022
Územní rozhodnutí č. 48/2022 - Veřejná vyhláška 21. 9. 2022 / 7. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 14. 9. 2022 / 30. 9. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 13. 9. 2022 / 29. 9. 2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.9.2022 8. 9. 2022 / 30. 9. 2022
Oznámení o době a místu konání voleb + seznam míst s přiřazením k okrsku 6. 9. 2022 / 3. 10. 2022
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ZMM 25. 8. 2022
Zveřejnění Závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 3. 7. 2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2021 16. 6. 2022 / 15. 6. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 16. 5. 2022 / 19. 5. 2025
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 26. 4. 2022 / 25. 4. 2023
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11. 4. 2022 / 15. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 7. 4. 2022 / 8. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 6. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 5. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 4. 4. 2022 / 7. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2022 1. 4. 2022 / 2. 4. 2025

Stránky