Jste zde

Úřední deska

Nadpis Vyvěšení / Sejmutí
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 3. 3. 2021 / 19. 3. 2021
Změna místa konání 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice 3. 3. 2021 / 9. 3. 2021
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti 3. 3. 2021 / 19. 3. 2021
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 22. 2. 2021 / 22. 4. 2021
Pozvánka na 12. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice 26. 2. 2021 / 9. 3. 2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 26. 2. 2021 / 12. 5. 2021
Veřejná vyhláška - změna kanalizačního řádu 25. 2. 2021 / 15. 3. 2021
Záměr pronájmu 24. 2. 2021 / 24. 3. 2021
Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška 18. 2. 2021 / 6. 3. 2021
Veřejná vyhláška/Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Krakovská, Prusinovského, Za Humny, Dobrovského 17. 2. 2021 / 5. 3. 2021
Záměr směny pozemků 27. 1. 2021 / 9. 3. 2021
Záměr pronájmu areálu městské haly 23. 12. 2020 / 31. 12. 2021
Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2022 a 2023 14. 12. 2020
Zveřejnění schváleného rozpočtu města Modřice na rok 2021 14. 12. 2020
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 26. 10. 2020 / 31. 12. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 29. 7. 2020 / 31. 12. 2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 16. 6. 2020 / 17. 6. 2023
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Modřice za rok 2019 11. 6. 2020
Ztráty a nálezy květen 2020 25. 5. 2020 / 26. 5. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 18. 5. 2020 / 19. 5. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 20. 4. 2020 / 21. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020 6. 4. 2020 / 7. 4. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 6. 4. 2020 / 31. 12. 2022

Stránky