Jste zde

Komise RMM

Komise stavební a územního plánování
předseda: Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.
členové: Ing. Jan Skalník, Ing. Radek Vostrejš, Roman Kraut, Ing. František Zápeca, Ing. Hana Chybíková, Ing. Libor Hökl

Komise dopravní
předseda: Ing. Radek Vostrejš
členové: Ing. Erik Mikuš EUR ING., Ing. Aleš Kepert, Pavel Ryšavý, Ing. Pavel Doleček

Kulturně školská komise
předseda: Ing. Tomáš Hejtmánek
zástupce předsedy: Lenka Ventrubová
členové: Regina Cupalová, Martin Kačín, Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, Ing. Bc. Markéta Krautová, Roman Brenner, Jaroslava Brennerová, Ing. Hana Woodová, Michal Brabec, Ivana Cetlová, Ing. Aneta Drmolová

Sociálně zdravotní komise
předseda: Bc. Petra Absolonová, MBA
členové: Ing. Jarmila Čerenská, Jan Hökl, DiS.

Komise životního prostředí
předseda: Ing. Tomáš Brabec
členové: Iva Skalníková, Ing. Tomáš Hejtmánek, Ing. Kristýna Brabcová, Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, Bc. Petra Absolonová, MBA, Bc. et Bc. Ondřej Kauf

Komise pro digitalizaci
předseda: Roman Kraut
členové: Ing. Erik Mikuš EUR ING., Ing. Drahoslav Hejtmánek, Ing. Petr Kroutil, Bc. Pavel Krejčí, Lukáš Bojanovský, Ing. Tomáš Hejtmánek, Ing. Jiří Brada

Redakční rada Zpravodaje
předseda: Mgr. Eva Strnadová
členové: Lenka Ventrubová, Eva Chomaničová, Miroslav Hájek, Vlasta Zápecová, Petr Kurečka, Ing. Aneta Drmolová, Ing. Hana Kousalíková

Bylo schváleno na zasedání RMM dne 29. 11. 2022.