Jste zde

Komise RMM

Komise stavebně dopravní a územního plánování - KSDÚP
Složení KSDÚP: Předsedkyně - Ing. Hana Chybíková      hana.chybikova@mesto-modrice.cz
                                                    Ing. Libor Hökl
                                                    Ing. Radek Vostrejš

Kulturně-školská komise
Složení KŠK: Předseda - Mgr. Kateřina Koubková       katerina.koubkova@mesto-modrice.cz
                                        Roman Brenner
                                        Jaroslava Brennerová
                                        Regina Cupalová
                                        Ing. Aneta Drmolová
                                        Ing. Tomáš Hejtmánek
                                        Martin Kačín
                                        Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
                                        Ing. Bc. Markéta Krautová
                                        Mgr. Kateřina Koubková
                                        Lenka Studýnková
                                        Lenka Ventrubová
                                        Ing. Hana Woodová

Sociálně-zdravotní komise
Složení SZK: Předseda - Milan Putna      putna.m@seznam.cz
                                              Sylva Bernátová
                                              Marie Havlátová

Komise životního prostředí
Složení KŽP: Předseda - Ing. Pavel Doleček      pavel.dp@seznam.cz
                                         Ing. Jan Hába
                                         Ing. Jan Skalník

Přestupková komise
Složení PK: Bc. Jan Konečný        jan.konecny@mesto-modrice.cz
                    Kateřina Habartová
                    Lenka Ventrubová
                   
Redakční rada zpravodaje
Složení RR: Předseda - Mgr. Eva Strnadová      eva.strnadova@email.cz
                                      Ing. Aneta Drmolová                       
                                      Miroslav Hájek
                                      Petr Kurečka
                                      Lenka Ventrubová
                                      Vlasta Zápecová