Jste zde

Oznámení

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Společnost KORDIS má zájem pronajmout prostory zázemí pro cestující situované u tramvajové smyčky v Modřicích na konečné tramvaje č. 2. V tomto objektu se nachází prostor původně učený k prodeji občerstvení, WC pro veřejnost, čekárna pro cestující, prostor původně určený jako informační a prodejní místo IDS JMK.

K získání bližších informací kontaktujte JUDr. Dlouhou, tel. 543 426 661, e-mail vdlouha@kordis-jmk.cz

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí

Oznamujeme občanům, že dne 29.10.2021 bude MÚ Modřice UZAVŘEN z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodinné i bytové domy.

Čipování bionádob proběhne v úterý 19.10. během celého dne.

Čipování nádob na komunální odpad proběhne v pátek 22.10. také během celého dne.

Výsledky voleb z webových stránek Českého statistického úřadu: https://bit.ly/2YyGNxU

Číselný seznam stran pro JmK: OTEVŘÍT

MODŘICE: okrsek 1 - OTEVŘÍT

                            okrsek 2 - OTEVŘÍT

 

Oznamujeme občanům, že na hasičské zbrojnici v ul. Hybešova budou z pátku 8.10. na sobotu 9.10. probíhat práce do pozdních nočních hodin. Děkujeme za pochopení. 

 

Byly zahájeny práce na akci Revitalizace veřejného prostranství Husova – Komenského v prostoru mezi domy č.p. 597, 598, 599, 600. Průchod a pohyb kolem těchto domů je omezen, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Upozorňujeme, že je omezen průchod z nádraží kolem zdravotního střediska z ul. Nádražní na ul. Husovu a Komenského. Toto omezení se předpokládá do konce roku 2021.

Ordinace MUDr. Holasové bude v pondělí 27.09. uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

Stránky