Jste zde

Složení RMM

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - starosta

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. - místostarosta uvolněný

Ing. Tomáš Brabec - místostarosta neuvolněný

Ing. Erik Mikuš EUR ING - I. radní

Ing. Jan Skalník - II. radní