Jste zde

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronicky podepsaných datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.

Elektronická adresa elektronické podatelny:
podatelna@mesto-modrice.cz

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
Městský úřad, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Formáty datových zpráv
shodně s přípustnými formáty dodávanými do datové schránky dle vyhlášky č. 194/2009 Sb, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, příloha č. 3:

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. txt (prostý text)
 4. rtf (Rich Text Format)
 5. doc/docx (MS Word Document)
 6. xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 7. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 8. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 9. png (Portable Network Graphics)
 10. tif/tiff (Tagged Image File Format)
 11. gif (Graphics Interchange Format)
 12. mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 13. wav (Waveform Audio Format)
 14. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)