Jste zde

ÚS lokalita bydlení Zahrádky

Pracovní verze podkladů pro jednání s vlastníky nemovitostí lokality Zahrádky.

Opravujeme termín jednání, které se bude konat ve středu 18. ledna 2017 v 17,00 hodin ve velké zasadací místnostosti Městského úřadu Modřice.
Děkujeme.

Na základě jednání konaného 18.1.2017 očekáváme Vaše podněty a stanoviska k předloženému návrhu řešení, a to v termínu do 28. února 2017.
kontakty:
Ing. Josef Šiška josef.siska@mesto-modrice.cz
Květoslava Höklová kvetoslava.hoklová@mesto-modrice.cz

 Přílohy studie - stav k 21.2.2017

 

Podklady k prezentaci řešení územní studie, která proběhne ve středu 30. srpna 2017 v 18,00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice

Oznámení o vložení čistopisu územní studie do evidence územně plánovací činnosti k 16.10.2017

Oznámení o vložení čistopisu do evidence územně plánovací činnosti k 22.02.2018