Jste zde

Veřejné zakázky

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000586

Informace o výběru nejvhodnějšího návrhu je veřejně přístupná na profilu zadavatele města

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000845

Zadávací dokumentace je veřejně přístupná na profilu zadavatele města https://www.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000266

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu je zveřejněna na profilu zadavatele
https://www.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000023

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Víceúčelová sportovní hala Modřice" je zveřejněna na https://www.profilzadavatele-vz.cz/P17V10002004

Město Modřice oznamuje výzvu na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice".
Více na https://modrice.profilzadavatele-vz.cz/P17V10001992

Zakázka „Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – personální audit“ byla dnes uveřejněna na portálu www.esfcr.cz a profilu zadavatele:

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zefektivneni-cinnosti-organu-mesta-modrice-sluzby-personalni-audit?inheritRedirect=false

Vzorové obchodní a technické podmínky města Modřice pro zakázky malého rozsahu.

Stránky