Jste zde

Odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána)
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy v úterý (v zimních měsících první úterý v měsíci)           
     
  • kontejner u fotbalového hřiště je přistaven jednou za 14 dní v pondělí (vždy v sudý týden)

          Biosáčky jsou k zakoupení za cenu 50,- Kč na recepci MÚ.

O možných změnách v termínech svozu budeme občany informovat formou webových stránek, facebooku nebo rozhlasového hlášení.

Stanoviště separovaného (tříděného) odpadu

OZV č. 3/2016 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4/2016 - podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 

ČLÁNEK - OTEVŘÍT

Informační brožura - OTEVŘÍT

Jak správně třídit odpad - OTEVŘÍT

Kalendář svozu - OTEVŘÍT

 

Sběrný dvůr Modřice je ve dnech 19.7. - 23.7. UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dochází ke změně svozu bioodpadu ze čtvrtka na úterý. První svoz v roce 2021 bude v úterý 12. ledna, další 2. února. Od 2. března se budou biopopelnice svážet každý týden vždy v úterý.   

Sběrný dvůr Modřice bude do konce roku 2020 uzavřen v těchto dnech: 24.11., 25.11., 8.12., 9.12., 15.12., od 22.12. (od 12 hodin) do 31.12.

Svoz bioodpadu v zimních měsících probíhá od prosince 2020 do konce února 2021 vždy první úterý v měsíci. Od začátku března se sváží podle letního režimu -  každé úterý. Upozorňujeme, že svoz se provádí od 6:00 do 22:00 hodin. Kontejnery u fotbalového hřiště se v zimních měsících nepřistavují. Od začátku března se přistavují každé liché pondělí a sváží se v úterý.