Jste zde

Odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TŘÍDĚNÉHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad, plasty a papír se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána) v termínech podle aktuálního kalendáře svozu
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy v úterý (v zimních měsících druhé úterý v měsíci)           
     
  • kontejner u fotbalového hřiště je přistaven od března do listopadu jednou za 14 dní v pondělí (vždy v lichý týden)

          Biosáčky jsou k zakoupení za cenu 50,- Kč na recepci MÚ.

O možných změnách v termínech svozu budeme občany informovat formou webových stránek, facebooku nebo rozhlasového hlášení.

Stanoviště separovaného (tříděného) odpadu

OZV č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 4/2016 - podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 

Z důvodu nemoci bude Sběrný dvůr Modřice UZAVŘEN do 20.01.2024. Otevřen bude od pondělí 22.01.2024. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu mrazu nebylo možné 9. 1. kvalitně provést svoz bioodpadu, proto je zajištěn náhradní svoz, který proběhne v úterý 23. 1. 2024. 

Rekonstrukce sběrného dvora, bližší informace - OTEVŘÍT

Město Modřice realizovalo dotační projekt jehož předmětem je vybudování systému odděleného sběru na území Modřic, Brno-venkov, v Jihomoravském kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 145 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací naleznete ZDE

Jak správně třídit odpad - https://bit.ly/3KAgPND

 

Kalendář svozu pro r. 2022 - OTEVŘÍT

Z důvodu přetrvávajících mrazů nebylo možné zcela vyprázdnit všechny nádoby na bioodpad. Děkujeme za pochopení.

Z technických důvodů nebyl dne 4. 1. 2022 proveden svoz bioodpadu. Náhradní termín svozu bude 11. ledna 2022. Omlouváme se za komplikace. 

Kalendář svozu - OTEVŘÍT

Mimořádný svoz papíru se uskuteční dne 3.12.2021.

V úterý 9.11. a pátek 12.11. budou dočipovány všechny nádoby na bio a komunální odpad, které nejsou dosud označeny kódem. V oba dny přistavte před dům neoznačené nádoby na bio i komunální odpad. V případě, že popelnici nebudete mít označenou ani po tomto objezdu, je možné si kódy od 22.11. v úřední dny (pondělí a středa) vyzvednout na radniciVšechny nádoby na odpad, i bez čipů, budou vyváženy, neboť v současné době probíhá zkušební provoz. Bytovým domům budou nové nádoby na tříděný odpad rozvezeny začátkem měsíce listopaduOmlouváme se za komplikace.

Čipování nádob na bio i komunální odpad, které nebyly označeny, proběhne v pátek 29.10. během celého dne. Prosíme občany, aby vystavili všechny nádoby na odpad, které používají a nechali je po celý den svozu před domem. Na nádoby viditelným způsobem napsali své číslo popisné. 

Bytovým domům budou nové nádoby na tříděný odpad rozvezeny začátkem měsíce listopadu. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost. 

ČLÁNEK - OTEVŘÍT

Informační brožura - OTEVŘÍT

Jak správně třídit odpad - OTEVŘÍT

Kalendář svozu - OTEVŘÍT

 

Sběrný dvůr Modřice je ve dnech 19.7. - 23.7. UZAVŘEN z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dochází ke změně svozu bioodpadu ze čtvrtka na úterý. První svoz v roce 2021 bude v úterý 12. ledna, další 2. února. Od 2. března se budou biopopelnice svážet každý týden vždy v úterý.   

Sběrný dvůr Modřice bude do konce roku 2020 uzavřen v těchto dnech: 24.11., 25.11., 8.12., 9.12., 15.12., od 22.12. (od 12 hodin) do 31.12.

Svoz bioodpadu v zimních měsících probíhá od prosince 2020 do konce února 2021 vždy první úterý v měsíci. Od začátku března se sváží podle letního režimu -  každé úterý. Upozorňujeme, že svoz se provádí od 6:00 do 22:00 hodin. Kontejnery u fotbalového hřiště se v zimních měsících nepřistavují. Od začátku března se přistavují každé liché pondělí a sváží se v úterý.