Jste zde

Odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána)
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy ve čtvrtek od 6 hodin
     
  • kontejner u fotbalového hřiště je přistaven jednou za 14 dní v pondělí (vždy v sudý týden)

          Biosáčky jsou k zakoupení za zvýhodněnou cenu 25,- Kč na recepci MÚ.

Stanoviště separovaného (tříděného) odpadu

OZV č. 3/2016 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4/2016 - podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 

Svoz bioodpadu v zimních měsících probíhá od prosince 2020 do února 2021 vždy první čtvrtek v měsíci. Od začátku března se sváží podle letního režimu. Upozorňujeme, že svoz se provádí od 6:00 do 22:00 hodin, kontejnery u fotbalového hřiště se nepřistavují.

Termíny svozu: 3.12., 7.1., 4.2. a 4.3.