Městský úřad Modřice bude UZAVŘEN od 23.12.2021 do 31.12.2021 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců. V případě neodkladných záležitostí využijte telefonického kontaktu na příslušného pracovníka. Děkujeme za pochopení. 

Kontakty na zaměstnance - OTEVŘÍT

102. komorní koncert, který se měl konat dne 15. 12. 2021 na radnici, se z důvodů nepříznivé epidemické situace RUŠÍ. Omlouváme se našim příznivcům a děkujeme za pochopení. 

Datum publikace: 
7. 12. 2021
Datum sejmutí: 
27. 12. 2021

stavba " Modřice, Hybešova, náměstí Míru, stav. úprava Nn"

Datum publikace: 
25. 11. 2021
Datum sejmutí: 
14. 12. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - OTEVŘÍT

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 - OTEVŘÍT

Datum publikace: 
20. 11. 2021

 

V souladu s § 3 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 03. 12. 2021 elektronicky na emailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 06. 12. 2021.

Plné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce, do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2024