Výsledky 4. volebních okrsků v Modřicích - OTEVŘÍT

Datum publikace: 
27. 1. 2023
Datum sejmutí: 
12. 2. 2023
Datum publikace: 
27. 1. 2023
Datum sejmutí: 
12. 2. 2023
Datum publikace: 
26. 1. 2023

     

              V souladu se zněním Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme schválená rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022.

Schválená rozpočtová opatření rozpočtu jsou zveřejněna na internetových stránkách města na adrese:

http://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2023

 

Schválená rozpočtová opatření rozpočtu jsou k nahlédnutí na adrese:

Městský úřad Modřice

Náměstí Svobody 93,

664 42 Modřice

Kancelář č. 22 u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka