Datum publikace: 
27. 5. 2022
Datum sejmutí: 
7. 6. 2022
Soubory: 
Datum publikace: 
20. 5. 2022

 

V souladu s § 17 odst. 6 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje město Modřice návrh Závěrečného účtu za rok 2021. Návrh je zveřejněn v užším rozsahu dle § 17 odst. 6 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na kamenné úřední desce, úplné znění návrhu je zveřejněno na internetové adrese http://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2021 .

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 03. 06. 2022 elektronicky na adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz, písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 06. 06. 2022.