Jste zde

Římskokatolická farnost Modřice

Adresa: 
Masarykova 147, Modřice 664 42

Římskokatolická farnost Modřice
Masarykova 147, Modřice 664 42
IČ: 65265891
www.farnost-modrice.cz

 

Tel.: +420-737 588 794
e-mail: modrice@dieceze.cz

DB volnočasových aktivit
  
Setkávání v klubu maminek
   Farní ples
   Svátek sv. Gotharda
   Koncerty v kostele
   Bohoslužby v kostele
 

Aktuality

2. 1. 2017

Tříkrálová sbírka v Modřicích bude probíhat od 4. 1. do 15. 1. 2017.

Koledníci budou chodit se zapečetěnými pokladničkami označenými znakem charity a vedoucí se na vyžádání musí prokázat průkazem vedoucího skupinky a občanským průkazem.

Přijměte je, prosím, vlídně.

Informační leták OTEVŘÍT.