Jste zde

Články

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
   
  Schválený střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022
   
Rozpočet na rok 2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
  Schválený rozpočet na rok 2022
   
  Rozpočtové opatření č. 01
  Rozpočtové opatření č. 02
  Rozpočtové opatření č. 03
  Rozpočtové opatření č. 04
  Rozpočtové opatření č. 05
  Rozpočtové opatření č. 06
  Rozpočtové opatření č. 07
  Rozpočtové opatření č. 08
  Rozpočtové opatření č. 09
  Rozpočtové opatření č. 10
  Rozpočtové opatření č. 11
  Rozpočtové opatření č. 12
   
Návrh Závěrečného účtu města Modřice za rok 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2021
      2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2022
      2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
      2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2022
      2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 21.12.2022
      2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2022
      2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
      2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2021
      2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 22.12.2022
  3. Dokumenty ka schválení účetní závěrky za rok 2022
      3.1. Rozvaha města ka 31.12.2022
      3.2. Výkaz zisku a ztráty města k 31.12.2022
      3.3. Příloha města k 31.12.2022
      3.4. Přehled o peněžních tocích města k 31.12.2022
      3.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu města k 31.12.2022
      3.6. Výkaz Fin 2_12 pro hodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2022
      3.7. Inventarizační zpráva města k 31.12.2022
  4. Finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2022
      4.1. VPS - Volby do obecních zastupitelstev + volba prezidenta republiky
      4.3. MŠMT - Šablony, průtokové dotace pro ZŠ a MŠ
  5. Přehled dotací poskytnutých v roce 2022
  6. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022
   
Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2022 Schválený Závěrečného účtu města Modřice za rok 2022
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2021
      2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2022
      2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
      2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2022
      2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 21.12.2022
      2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2022
      2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
      2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2021
      2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 22.12.2022
  3. Dokumenty ka schválení účetní závěrky za rok 2022
      3.1. Rozvaha města ka 31.12.2022
      3.2. Výkaz zisku a ztráty města k 31.12.2022
      3.3. Příloha města k 31.12.2022
      3.4. Přehled o peněžních tocích města k 31.12.2022
      3.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu města k 31.12.2022
      3.6. Výkaz Fin 2_12 pro hodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2022
      3.7. Inventarizační zpráva města k 31.12.2022
  4. Finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2022
      4.1. VPS - Volby do obecních zastupitelstev + volba prezidenta republiky
      4.2. MŠMT - Šablony, průtokové dotace pro ZŠ a MŠ
  5. Přehled dotací poskytnutých v roce 2022
  6. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022

III. část - ČISTOPIS
Oznámení o vložení čistopisu územní studie do evidence územně plánovacích činností k 06.09.2017