Jste zde

Hřbitov

Informujeme nájemce, že všechny platné smlouvy o nájmu hrobových míst jsou zaplaceny do 31.12.2023.

Nové smlouvy budou uzavírány od roku 01.01.2024 a následně placeny na pokladně Městského úřadu  Modřice.