Jste zde

Územní studie "Výškové zónování - k.ú. Modřice"

III. část - ČISTOPIS
Oznámení o vložení čistopisu územní studie do evidence územně plánovacích činností k 06.09.2017

Autor: KvH / Datum vytvoření: 5. 9. 2017