Jste zde

8. řádné veřejné zasedání zastupitelstva města Modřice

20. 5. 2024
Kde: 
Velká zasedací místnost
Pozvánka: 

Úvod

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu  

2) Zpráva o plnění uložených úkolů  dokument dokument

3) Projednání hospodaření města za rok 2023 

3.1 Zpráva auditora o výsledku hospodaření města v roce 2023 dokument

3.2 Schválení účetní závěrky roku 2023  dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument

3.3 Schválení závěrečného účtu za rok 2023 dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument 

dokument dokument

4) Projednání majetkových transakcí dokument dokument  dokument

5) Projednání hospodaření města v roce 2024 

5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-4/2024 dokument dokument

5.2 Rozpočtové opatření č. 4/2024 dokument

5.3 Rozpočtové opatření č. 5/2024 dokument 

5.4 Rozpočtové opatření č. 6/2024 dokument

5.5 Rozpočtové opatření č. 7/2024 dokument

5.6 Rozpočtové opatření č. 8/2024 

5.7 Rozpočtové opatření SVR na roky 2025 a 2026 dokument

6) Projednání žádosti o změnu stavby před dokončením DIOS REZIDENCE  dokument dokument

7) Stanovy DSO Šlapanicko 2024 dokument dokument

8) Zpráva o činnosti FV dokument dokument

9) Zpráva o činnosti KV dokument

10) Různé, diskuse dokument dokument

Závěr

Autor: MN / Datum vytvoření: 13. 5. 2024