Jste zde

7. řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice

9. 3. 2020
Pozvánka: 

 

 

 

                Úvod

       1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu

       2)      Kontrola uložených úkolů  dokument

       3)      Bezpečnostní situace města

                3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2019  dokument

                3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2019  dokument  dokument

       4)      Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS  dokument

       5)      Projednání hospodaření města v roce 2019

                5.1 Rozpočtové opatření č. 9/2019  dokument

                5.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2019  dokument

                5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2019  dokument  dokument  dokument  dokument

       6)      Projednání majetkových transakcí  dokument

       7)      Upřesnění rozpočtu roku 2020

                7.1 Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020  dokument 

                7.2 Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020  dokument  dokument

                7.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

       8)      Zřizovací listina organizační složky města Městská hala Modřice  dokument

       9)      Zpráva o činnosti FV  dokument  dokument  dokument

       10)    Zpráva o činnosti KV  dokument

       11)    Projednání žádostí o změnu ÚP Modřice  dokument

       12)    Projednání odměn neuvolněným členům zastupitelstva  dokument

       13)    Různé, diskuse  dokument  dokument  dokument

                Závěr

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 28. 2. 2020