Jste zde

19. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

5. 9. 2022

               Úvod

        1)  Zpráva starosty o činnosti úřadu

         2)  Kontrola uložených úkolů     dokument     dokument     dokument

         3)  Projednání majetkových transakcí     dokument

         4)  Prezentace řešení křižovatky II/152-Havlíčkova-U Vlečky     

              dokument     dokument     dokument     dokument

         5)  Projednání hospodaření města

                5.1  Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2022     dokument     dokument

                5.2  Rozpočtové opatření č. 6/2022     dokument

                5.3  Rozpočtové opatření č. 7/2022     dokument

         6)  Projednání úvěru na akci „Kanalizace Za Humny“

                6.1  Projednání nabídek na úvěr     dokument     dokument      dokument

                6.2  Projednání smlouvy na úvěr     dokument     dokument     dokument     dokument

         7)  Zprávy o činnosti výborů

                7.1  Zpráva o činnosti FV     dokument

                7.2  Zpráva o činnosti KV     dokument     dokument     dokument     dokument

         8)  Různé, diskuse     dokument     dokument

         9)  Hodnotící zpráva volebního období 2018-2022

              Závěr

Autor: RM / Datum vytvoření: 25. 8. 2022