Jste zde

2. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

12. 12. 2022
Pozvánka: 

 

 

                  Úvod

            1)    Projednání a chválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2022-2026  dokument

             2)   Kontrola uložených úkolů  dokument  dokument

             3)   Projednání a schválení složení KV a FV

             4)   Projednání majetkových transakcí  dokument

             5)   Projednání hospodaření města v roce 2022

                  5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2022  dokument  dokument

                  5.2 Projednání rozpočtového opatření č. 10/2022  dokument

                  5.3 Projednání rozpočtového opatření č. 11/2022  dokument

                 5.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

                 5.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

           6)  Projednání rozpočtu města na rok 2023

                6.1 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům  dokument  dokument  dokument  dokument

                6.2 Projednání a schválení rozpočtu sociálního fondu města Modřice na rok 2023  dokument  dokument

                6.3 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2023  dokument  dokument

                6.4 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2023  dokument

                6.5 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2023  dokument

               6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

        7)    Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2024-2025  dokument

        8)    Členství města Modřice v MAS Bobrava  dokument

        9)    Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2023  dokument

      10)   Různé, diskuse   dokument    dokument  dokument  dokument  dokument

              dokument

              Závěr

 

             

             

Autor: MN / Datum vytvoření: 2. 12. 2022