Jste zde

Dotazník- optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

Dotazník je zaměřen na občany a jejich názory na využívání obecních nemovitostí a možné náměty na zlepšení. K dispozici je na stránce https://nemo.fek.zcu.cz/index.php#vyzkum. Je zcela anonymní, jediným identifikačním znakem je PSČ, které umožní propojit data s příslušnou obcí nebo městem. Odkaz: https://nemo.fek.zcu.cz/index.php#vyzkum. Šetření bude probíhat do konce července 2020.

Další informace o řešení projektu a připravovaných aktivitách jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu https://nemo.fek.zcu.cz/.

 DOTAZNÍK - OTEVŘÍT