Jste zde

Ostatní

Územní studie "Přestavba ul. Komenského x Husova" byla vložena do evidence územně plánovacích činnosti dne 16.05.2019

Střednědobý výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021
  Komentář
  Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021
  Komentář
   
Rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
  Schválený rozpočet na rok 2021
  Rozpočtové opatření č. 01
  Rozpočtové opatření č. 02
  Rozpočtové opatření č. 03
  Rozpočtové opatření č. 04
  Rozpočtové opatření č. 05
  Rozpočtové opatření č. 06
  Rozpočtové opatření č. 07
  Rozpočtové opatření č. 08
  Rozpočtové opatření č. 09
  Rozpočtové opatření č. 10
  Rozpočtové opatření č. 11
  Rozpočtové opatření č. 12
  Rozpočtové opatření č. 13
   
Návrh závěrečného účtu města Modřice za rok 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2021
       2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2021
       2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
       2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2021
       2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 20.12.2021
       2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2021
       2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
       2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2021
       2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 31.12.2021
  3. Dokumenty ka schválení účetní závěrky za rok 2021
       3.1. Rozvaha města ka 31.12.2021
       3.2. Výkaz zisku a ztráty města k 31.12.2021
       3.3. Příloha města k 31.12.2021
       3.4. Přehled o peněžních tocích města k 31.12.2021
       3.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu města k 31.12.2021
       3.6. Výkaz Fin 2_12 pro hodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2021
       3.7. Inventarizační zpráva města k 31.12.2021
  4. Finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2021
       4.1. VPS-Volby do PS PČR 2021
       4.2. MV-Ohodnocení strážníků MP v souvislosti s pandemií COVID_19
       4.3. MŠMT-Šablony, průtoková dotace pro ZŠ
  5. Přehled dotací poskytnutých v roce 2021
  6. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2021
  7. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2021
   
Schválený závěrečný účet města Modřice za rok 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2021
  Přílohy:
  1. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
  2. Výkazy zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2021
       2.1. Mateřská škola - Rozvaha k 31.12.2021
       2.2. Mateřská škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
       2.3. Mateřská škola - Příloha k 31.12.2021
       2.4. Mateřská škola - Zpráva o výsledku kontroly ze dne 20.12.2021
       2.5. Základní škola - Rozvaha k 31.12.2021
       2.6. Základní škola - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
       2.7. Základní škola - Příloha k 31.12.2021
       2.8. Základní škola - Zpráva o výsledku kontroly za dne 31.12.2021
  3. Dokumenty ka schválení účetní závěrky za rok 2021
       3.1. Rozvaha města ka 31.12.2021
       3.2. Výkaz zisku a ztráty města k 31.12.2021
       3.3. Příloha města k 31.12.2021
       3.4. Přehled o peněžních tocích města k 31.12.2021
      3.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu města k 31.12.2021
       3.6. Výkaz Fin 2_12 pro hodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2021
      3.7. Inventarizační zpráva města k 31.12.2021
  4. Finanční vypořádání dotací přijatých v roce 2021
       4.1. VPS-Volby do PS PČR 2021
       4.2. MV-Ohodnocení strážníků MP v souvislosti s pandemií COVID_19
       4.3. MŠMT-Šablony, průtoková dotace pro ZŠ
  5. Přehled dotací poskytnutých v roce 2021
  6. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2021
  7. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2021

Stránky