Jste zde

Dotazník za lepší život v okolí Bobravy

9. 3. 2021 - 10:15 do 22. 3. 2021 - 00:15

Vážení občané,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava na období 2021 – 2027. 

Dotazník je možné vyplnit do 21.3.2021. Přímý odkaz na vyplnění dotazníku https://forms.gle/W5c61VoRYNh3wR6h6

K výsledkům dotazníků plánujeme i veřejné projednání, které se uskuteční online ve dnech 12. 4. 2021 v 16:30 a 13.4.2021 ve 14:00.

MAS Bobrava, z.o.

Vnitřní 49/18

664 48 Moravany