Jste zde

Zasedání zastupitelstva 7/2016

7. 3. 2016
Pozvánka: 

Program: Úvod

       1) Zpráva starosty o činnosti úřadu dokument
       2) Projednání stanovených úkolů  dokument
       3) Bezpečnostní situace města Modřice
            3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2015  dokument
            3.2 Výroční zprava Městské policie Modřice za rok 2015  dokument
       4) Zpráva o provozu, hospodaření a využívání Pasivního bytového domu     
           pro seniory dokument
       5) Projednání hospodaření v roce 2015
            5.1 Rozpočtové opatření č. 6/2015  dokument
            5.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2015  dokument
            5.3 Výsledky inventarizace majetku k 31. 12. 2015  dokument  Přílohy:   1_1   1_2   3   4   5
       6) Projednání majetkových transakcí  dokument
       7) Projednání hospodaření města v roce 2016
            7.1 Projednání žádostí o dotace z rozpočtu města  dokument
            7.2 Dopřesnění rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 1/2016  dokument
            7.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace spadajících do kompetence ZMM dokument
       8) Zprávy z činnosti Finančního výboru  dokument
       9) Zprávy z činnosti Kontrolního výboru  dokument
       10) Projednání návrhů na změnu Územního plánu dokument
       11) Různé, diskuse  dokument
             Závěr

Doplnění na zasedání ZMM dokument

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 26. 2. 2016