Jste zde

9. zasedání Zastupitelstva města Modřice

7. 9. 2020
Pozvánka: 

 

 

 

                Úvod

       1)      Zpráva starosty o činnosti úřadu

       2)      Kontrola uložených úkolů  dokument  dokument

       3)      Projednání majetkových transakcí  dokument

       4)      Projednání hospodaření města v roce 2020

                4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2020  dokument  dokument

                4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2020  dokument

                4.3 Rozpočtové opatření č. 7/2020  dokument

                4.4 Rozpočtové opatření č. 8/2020  dokument

       5)      Zpráva o činnosti výborů

                5.1 Zpráva o činnosti FV  dokument

                5.2 Zpráva o činnosti KV  dokument  dokument

       6)      Projednání žádostí o změnu ÚP  dokument  dokument  dokument

       7)      Projednání financování IDS JMK pro rok 2021  dokument

       8)      Schválení složení inventarizačních komisí  dokument  dokument

       9)      Různé, diskuse  dokument

                Závěr

 

Autor: DH / Datum vytvoření: 28. 8. 2020