Jste zde

5. řádné zasedání Zastupitelstva města Modřice

2. 9. 2019
Pozvánka: 

 

          Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Kontrola uložených úkolů  dokument

 3. Projednání majetkových transakcí  dokument

 4. Projednání Dodatku č. 3/2019 na akci „Modřice – protipovodňová opatření avyjmutí územíz aktivní záplavové zóny“  dokument

 5. Projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2018 č. H346-18-53 001 na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“  dokument  dokument1  dokument2

 6. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při projednání ZÚR JMK  dokument

 7. Projednání hospodaření města v roce 2019

  7.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2019  dokument  dokument1

   7.2 Rozpočtové opatření č. 05/2019  dokument

   7.3 Rozpočtové opatření č. 06/2019  dokument

 8. Zpráva o činnosti výborů

   8.1 Zpráva o činnosti FV  dokument

   8.2 Zpráva o činnosti KV  dokument

 9. Schválení složení inventarizačních komisí  dokument

 10. Různé, diskuse  dokument

  Závěr

 

 

Autor: LK / Datum vytvoření: 23. 8. 2019