Jste zde

17. řádné veřejné zasedání Zastupitelsta města Modřice

14. 3. 2022
Kde: 
velká zasedací místnost Městského úřadu Modřice
Pozvánka: 

 

 

              Úvod

              1)  Zpráva starosty o činnosti úřadu

              2)  Kontrola uložených úkolů  dokument   dokument

              3)  Bezpečností situace města

                   3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2021  dokument  dokument

                   3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2021  dokument

              4)  Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2021  dokument  dokument

              5)  Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2021  dokument  dokument

              6)  Projednání hospodaření města v roce 2021

                   6.1 Rozpočtové opatření č. 13/2021  dokument

                   6.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2021  dokument

                   6.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2021  dokument        

               7)  Projednání majetkových transakcí  dokument

               8)  Upřesnění rozpočtu města v roce 2022

                    8.1 Projednání rozpočtové opatření č. 1/2022  dokument

                    8.2 Projednání žádostí o mimořádné dotace z rozpočtu  dokument  dokument

                    8.3 Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022  dokument

                    8.4 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

              9)  Žádost o změnu ÚP Modřice  dokument

              10) Zpráva o činnosti FV  dokument

              11) Zpráva o činnosti KV dokument  dokument  dokument  dokument

              12) Různé, diskuse  dokument  dokument

               Závěr

 

 

 

Autor: LK / Datum vytvoření: 4. 3. 2022