Jste zde

15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

6. 9. 2021

 

 

 

                    Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Zpráva o plnění uložených úkolů  dokument  dokument

 3. Projednání majetkových transakcí  dokument

 4. Projednání hospodaření města za rok 2021

  4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-7/2021  dokument  dokument

  4.2 Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2021  dokument

  4.3 Rozpočtové opatření č. 6/2021  dokument

  4.4 Rozpočtové opatření č. 7/2021  dokument

  4.5 Rozpočtové opatření č. 8/2021  dokument

 5. Projednání žádostí o změnu Územního plánu Modřice  dokument  dokument

 6. Zprávy z činností výborů

  6.1 Zpráva z činnosti FV  dokument

  6.2 Zpráva z činnosti KV  dokument

 7. Schválení složení inventarizačních komisí  dokument  dokument

 8. Různé, diskuse  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument

       Závěr

   

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 27. 8. 2021