Jste zde

12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

8. 3. 2021
Pozvánka: 

 

 

   

     Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Kontrola uložených úkolů  dokument  dokument

 3. Bezpečností situace města

  3.1 Zpráva obvodního oddělení PČR Rajhrad za rok 2020  dokument

  3.2 Výroční zpráva MP Modřice za rok 2020  dokument

 4. Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS v roce 2020  dokument

 5. Zpráva o provozu, hospodaření a využívání MHM v roce 2020  dokument  dokument

 6. Projednání hospodaření města v roce 2020

  6.1 Rozpočtové opatření č. 12/2020  dokument

  6.2 Procentuální plnění rozpočtu v roce 2020  dokument

  6.3 Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2020  dokument

 7.  Projednání majetkových transakcí  dokument

 8.  Upřesnění rozpočtu města v roce 2021

   8.1 Rozpočtové opatření č. 2/2021  dokument  dokument  dokument

   8.2 Schválení dotace Dragons  dokument  dokument

   8.3 Schválení smluv o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč  dokument

 9. Projednání zprávy o uplatňování ÚP Modřice za období 2016-2020 a schválení pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice  dokument

 10. Zpráva o činnosti FV  dokument  dokument  dokument

 11. Zpráva o činnosti KV  dokument  dokument

 12. Různé, diskuse  dokument

     Závěr

Autor: MN / Datum vytvoření: 26. 2. 2021