Jste zde

10. zasedání Zastupitelstva města Modřice

7. 12. 2020
Pozvánka: 

 

 

          Úvod

 1. Zpráva starosty o činnosti úřadu

 2. Kontrola uložených úkolů  dokument

 3. Projednání majetkových transakcí  dokument

 4. Projednání hospodaření města v roce 2020

  4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2020  dokument  dokument

  4.2 Projednání rozpočtového opatření č. 9/2020 a 10/2020  dokument  dokument

  4.3 Projednání rozpočtového opatření č. 11/2020  dokument

  4.4 Stanovení pololetních odměn členům výborů ZMM  dokument

  4.5 Stanovení pololetních odměn členům komisí RMM  dokument

 5.  Projednání výsledků ankety „Dotace rozdílu ceny jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS  JMK“  dokument

 6.    Projednání rozpočtu města na rok 2021

     6.1 Rozpočet sociálního fondu města Modřice pro rok 2021  dokument

     6.2 Zařazení dotací a příspěvků organizacím do rozpočtu města Modřice na rok 2021  dokument  dokument  dokument

     6.3 Zařazení investičních akcí do rozpočtu města Modřice na rok 2021  dokument

     6.4 Projednání návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2021  dokument

     6.5 Schválení dofinancování dotace na výstavbu hasičské zbrojnice  dokument

     6.6 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím  dokument

 7.    Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2022-2023  dokument

 8.    Územní plán Modřice

     8.1 Projednání žádosti o změnu ÚP Modřice  dokument  dokument  dokument  dokument  dokument

     8.2 Stanovení určeného zastupitele ke změně č. 1 ÚP Modřice  dokument  dokument

 9.   Projednání zpráv z výborů ZMM

    9.1 Zpráva z činnosti FV  dokument

    9.2 Zpráva z činnosti KV  dokument

 10.   Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2021  dokument

 11.   Různé, diskuse  dokument

     Závěr

 

Autor: MN / Datum vytvoření: 27. 11. 2020