Jste zde

Vedení města pro období 2018- 2022

Zastupitelstvem volené a pověřené orgány:

Rada města     
                  uvolněný starosta - Ing. Josef Šiška, josef.siska@mesto-modrice.cz, 537001012
                 
 uvolněná místostarostka - Ing. Hana Chybíková, hana.chybikova@mesto-modrice.cz537001013 
                  neuvolněný místostarosta - MUDr. Jiří Ventruba, CSc., jiri.ventruba@mesto-modrice.cz, 537001014
                   I. radní - MVDr. Luděk Slaný
                 
II. radní- Ing. Pavel Doleček 
Ostatní  
                 
předseda kontrolního výboru – Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
                  předsedkyně finančního výboru - Mgr. Kateřina Koubková 
                  oddávající města - Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
                  dozorčí rada Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - IngJosef Šiška
                  představenstvo Vírského oblastního vodovodu - Ing. Hana Chybíková
                  správní rada Cyklostezky Brno-Vídeň – Ing. Pavel Doleček

Radou města pověřené orgány      
                  Komise stavebně dopravní a územního plánování - Ing. Hana Chybíková
                  
Kulturně školská komise (KŠK) -  MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
                  
Sociálně zdravotní komise (SZK) - Milan Putna 
                  Komise životního prostředí (KŽP) - Ing. Pavel Doleček 
                  
Redakční rada Zpravodaje - MUDr. Jan Mareček