Jste zde

Vedení města pro období 2018- 2022

Zastupitelstvem volené a pověřené orgány:

Rada města     
                  uvolněný starosta - Ing. Josef Šiška, josef.siska@mesto-modrice.cz, 537 001 012
                 
 uvolněná místostarostka - Ing. Hana Chybíková, hana.chybikova@mesto-modrice.cz537 001 013 
                  neuvolněný místostarosta do 22.03.2021- MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
                                                                                     jiri.ventruba@mesto-modrice.cz, 537 001 014
                 
neuvolněná místostarostka od 22.03.2021 - Mgr. Kateřina Koubková
                                                                                      katerina.koubkova@zsmodrice.org, 773 826 855

                  I. radní - MVDr. Luděk Slaný
                 
II. radní- Ing. Pavel Doleček 
Ostatní  
                 
předseda kontrolního výboru – Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
                  předseda finančního výboru - Mgr. Kateřina Koubková, od 23.03.2021 MVDr. Luděk Slaný
                  oddávající města - Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, MUDr. Jiří Ventruba, CSc. (do 9.3.2021)
                  dozorčí rada Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - IngJosef Šiška
                  představenstvo Vírského oblastního vodovodu - Ing. Hana Chybíková
                  správní rada Cyklostezky Brno-Vídeň – Ing. Pavel Doleček

Radou města pověřené orgány      
                  Komise stavebně dopravní a územního plánování - Ing. Hana Chybíková
                  
Kulturně školská komise (KŠK) -  MUDr. Jiří Ventruba, CSc., od 23.03.2021 Mgr. Kateřina Koubková
                  
Sociálně zdravotní komise (SZK) - Milan Putna 
                  Komise životního prostředí (KŽP) - Ing. Pavel Doleček 
                  
Redakční rada Zpravodaje - MUDr. Jan Mareček