Jste zde

Vedení města v období 2014 - 2018

Zastupitelstvem volené a pověřené orgány:

Rada města     
                  uvolněný starosta - Ing. Josef Šiška, josef.siska@mesto-modrice.cz, 537001012
                 
 uvolněná místostarostka - Ing. Hana Chybíková, hana.chybikova@mesto-modrice.cz537001013 
                  neuvolněný místostarosta - MUDr. Jiří Ventruba, CSc., jiri.ventruba@mesto-modrice.cz, 537001014
                   I. radní - MVDr. Luděk Slaný
                 
II. radní- Kamila Šulová  
Ostatní  
                 
předseda kontrolního výboru – Richard Tomandl
                  předsedkyně finančního výboru - Kamila Šulová 
                  oddávající města - Josef Šiška, Hana Chybíková, Jiří Ventruba
                  obřadníci města - Sylva Bernátová, Tomáš Kratochvíl
                  dozorčí rada Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - Josef Šiška
                  představenstvo Vírského oblastního vodovodu - Hana Chybíková
                  správní rada Cyklostezky Brno-Vídeň – Pavel Doleček

Radou města pověřené orgány      
                  Komise stavebně dopravní a územního plánování - Hana Chybíková
                  
Kulturně školská komise (KŠK) -  Jiří Ventruba
                  
Sociálně zdravotní komise (SZK) - Marie Havlátová 
                  Komise životního prostředí (KŽP) - Jiří Brabec
                  
Redakční rada Zpravodaje - Kateřina Koubková