Jste zde

Vedení města pro období 2010 - 2014

Zastupitelstvem volené a pověřené orgány
Rada města
      uvolněný starosta - Josef Šiška 
      uvolněná místostarostka - Hana Chybíková 
      neuvolněný místostarosta - Ivan Doleček  
      radní - Jiří Ventruba
      radní - Luděk Slaný     

Ostatní
      předseda kontrolního výboru - Tomáš Kratochvíl 
      předseda finančního výboru - Kamila Šulová
      obřadníci města - Josef Šiška, Hana Chybíková, Ivan Doleček  
      dozorčí rada Sdružení obcí a měst Jižní Moravy - Josef Šiška
      představenstvo Vírského oblastního vodovodu - Hana Chybíková
      správní rada Cyklostezky Brno-Vídeň - Ivan Doleček

 Radou města pověřené orgány
     
Komise územního plánování a rozvoje - předseda Josef Šiška
      Komise stavebně dopravní - předsedkyně Hana Chybíková
      Kulturně školská komise (KŠK) -  Jiří Ventruba
      Sociálně zdravotní komise (SZK) - předsedkyně Marie Havlátová
      Komise životního prostředí (KŽP) - předseda Ivan Doleček
      Redakční rada Zpravodaje - Vlastimil Čevela, od září 2009 Kateřina Koubková